Város választás

TELC nyelvvizsga

A The European Language Certificates (TELC) a telc GmbH (Frankfurt am Main) jogtulajdonában álló vizsgarendszer.
Vizsgázni angol, német, olasz és francia nyelvekből lehet; az angol nyelvvizsga 2000 óta, a német nyelvvizsga 2003 tavasza óta államilag elismert, így érettségihez, felvételihez, diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

Ezen kívül az Európai Nyelvvizsga Bizonyítvány az Európai Unió és a közép-európai térség számos - összesen 20-nál is több - országában elfogadott nemzetközi nyelvvizsga, melyet továbbtanuláshoz és munkavállaláshoz egyaránt elfogadnak.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik szeretnének egy államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni, amely a felvételihez, diploma kiváltáshoz, munkavállaláshoz egyaránt elfogadott itthon és külföldön.

Megjelenés a vizsgán

A vizsga megkezdése előtt fél órával kell megjelenni a vizsga helyszínén A vizsgázó a beosztását a helyszínen kifüggesztett listákról tudja meg.
A vizsgán kétféle érvényes, arcképes személyazonosító igazolvány felmutatását kérik.
Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás.
A vizsgázó, ha elkésik, megkezdheti a vizsgát, de a többiekkel egy időben kell befejeznie.

A vizsga folyamán

A vizsgázó íróeszközt (ceruza, radír), személyazonosító okmányokat, enni- és innivalót vihet be a vizsgára. Az írásbeli vizsga során ceruzával kell dolgozni.

Az írásbeli alatt egyenként, a folyosófelügyelő kíséretében lehet elhagyni a vizsgatermet.
Kizárást vonnak maguk után a következő szabálytalanságok: mobiltelefont használ a vizsgázó, puskázik, másolni próbál más vizsgázóról, a szóbeli vizsgán a megadott időre nem érkezik a várakozóterembe, és nem tartózkodik ott folyamatosan.
Rendőrségi feljelentést von maga után, ha más személyi okmányával vizsgázik a jelentkező.

A vizsga után

Az érvényes jogszabály szerint előre megadott időben lehet betekinteni a vizsgadolgozatokba. A vizsga során keletkezett írásos anyagokat a külföldi vizsgaközpont kérésre megküldi a budapesti vizsgaközpontnak.
A vizsgadolgozatokba csak a vizsgázó tekinthet bele a fővizsgáztató jelenlétében. Amennyiben kiskorú a vizsgázó, a törvényes képviselője jelen lehet. A betekintésről jegyzőkönyv készül.
A vizsgázót nem terheli betekintéssel kapcsolatos költség. A felülvizsgálattal és a betekintéssel kapcsolatban további információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók (www.telc.hu)

A vizsgaeredmények közlése

A vizsgaközpont a vizsga után 30 napon belül közli az eredményt. A pontszámításról ide kattintva tájékozódhat.
A vizsgaeredményeket a vizsgaközpont honlapján (www.telc.hu) lehet megtekinteni a személyes adatok megadásával.
A vizsgaeredményről személyesen is lehet érdeklődni ügyfélszolgálatainkon.

A bizonyítvány

A vizsgázó komplex bizonyítványt, vagy - ha nem sikerül komplex vizsgát tennie egy időszakon belül - államilag elismert szóbeli vagy írásbeli bizonyítványt kap. Nemzetközi oklevelet csak az egy időszakon belül megszerzett komplex nyelvvizsga megléte esetén állítanak ki.

Az államilag elismert vizsgabizonyítvány az eredmények közzétételétől számított 30 napon belül készül el. A bizonyítványok személyesen vehetők át a vizsgaszervező hely központjában.
A vizsgázók az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítványt egyszerre kapják kézhez.

A jogorvoslat

A vizsgaeredmény ellen törvénysértés vagy a vizsgaszabályzat megszegése esetén felülvizsgálatot lehet kérni, a tartalmi értékelés nem kifogásolható. A kérelmet a budapesti vizsgaközponthoz (1085 Budapest, Bródy S. u. 16.) lehet benyújtani a vizsgaeredmény közlését követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A vizsgát zavaró körülményt a vizsga helyszínén azonnal jelezni és jegyzőkönyveztetni kell, mert a felülvizsgálati kérelemben utólag erre hivatkozni nem lehet.

ANGOL B1 komplex

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

 
 

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

90

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

30

45

18

Összesen

120

150

 

 

         

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

90

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

 

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség

 1.   A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában félhivatalos vagy magánlevelet írni.

 

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.
 3. Szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.

Ezt a vizsgakészséget az írásbeli feladatokat követően, délelőtt vizsgáztatjuk. Ezt fokozottan vegyék figyelembe, akik nem vesznek részt a teljes vizsgán, csak valamely részén!

II. Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

 1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás

A Bemutatkozás (Kapcsolatfelvétel) feladat szinte kötetlen beszélgetés abból a célból, hogy a vizsgázók minél többet tudjanak meg egymásról. Az egyik vizsgáztató fölvet még egy témát.

 1. Véleménykifejtés/Vita

A Téma alapú beszélgetés feladat keretében valamely ? szöveg és kép formájában fölvázolt ? kérdéskör megvitatását várjuk a vizsgázóktól. Feladatlapjaikon különböző az információ ugyanazzal a témával kapcsolatban.

 1. Problémamegoldás/konszenzuskeresés

A Szituációs gyakorlat (közös feladatmegoldás) esetében valamely helyzet együttes megoldásának módjában, részleteiben kell a beszélgetőtársaknak konszenzusra jutniuk és megállapodniuk vagy egy témával kapcsolatos mondatok közül kell két olyat találniuk, amivel egyetértenek és kettőt, amivel nem, majd ezek ügyében kell vitatkozniuk, érvelniük. A vizsgázók megpróbálnak közösen egy feladatot megoldani.

ANGOL B2 komplex

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (maximum 300 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Olvasott szöveg értése

90

75

30

90

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

30

 

III. Fogalmazási készség

30

45

18

Összesen

120

150

 

 

         

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Hallott szöveg értése

30

75

30

90

II. Beszédkészség mérése

20+16

75

30

Összesen

 

150

 

 

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

 1. Globális értés mérésére a vizsgázónak 5 rövid szöveghez megfelelő címet kell választania 10 előre megadott cím közül.
 2. Komplex értés igazolására egy szöveg elolvasása után 5 feleletválasztásos kérdésre kell válaszolni.
 3. Szelektív olvasási feladat keretében 12 hirdetés alapján 10 állításnak kell párt találni

II. Nyelvtani, lexikai ismeretek

 1. Egybefüggő szövegben kell megoldani 10 feleletválasztásos tesztkérdést.
 2. Egybefüggő szövegben kell elhelyezni 10 szót 15 előre megadott szó közül.

III. Fogalmazási készség

1.  A levélírás során 4 előre megadott tartalmi elem befoglalásával kell általában hivatalos vagy félhivatalos levelet írni.

Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz (1-4.)
Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz - levélfeladatok (1-4.)

Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz (5-7.)
Általános útmutató a telc English B2 levélírás (writing) feladatának megoldáshoz - levélfeladatok (5-7.)

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

1.1 Párosító feladat + 1 kakukktojás. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

I.2. Komplex értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 10 igaz/hamis kérdésre válaszolnak. A feladatot kétszer hallgathatják meg a vizsgázók.

I.3. Szelektív értés igazolására a vizsgázók a szöveg meghallgatása után 5 feleletválasztós kérdésre válaszolnak. A feladatot egyszer hallgathatják meg a vizsgázók.

Beszédkészség mérése

20 perc felkészülés

Tudnivalók: A vizsgázók a felkészülési idő alatt jegyzetet készíthetnek (nem a feladatlapra!), amit a vizsgán használhatnak. A vizsga során nem a készített jegyzetek felolvasását kérjük, hanem a másik vizsgázóval történő beszélgetést, hiszen a vizsgarész a kommunikatív képességeket méri.

 1. Kapcsolatfelvétel/bemutatkozás

Ez idő alatt lehetősége van a vizsgázóknak, hogy a vizsga elején megismerkedjenek egymással, így könnyebben tudnak majd beszélgetni a vizsga során. Hobbi vagy nyelvtanulás téma megvitatásával kezdenek a vizsgázók.

 1. Prezentáció

A prezentáció során a vizsgázónak be kell mutatnia az általa választott témát a másik vizsgázó számára, illetve legalább egy kérdésére válaszolni.

Angol B2 prezentáció - Témák

 1. Véleménykifejtés/Vita

A vizsgázónak a szöveg (vagy a szövegek) témája alapján kell beszélgetnie, amit a felkészülési idő alatt elolvasott (nem kell összefoglalni a szöveget). A vita folytatásában a vizsgázóknak el kell mondaniuk saját érveiket a témával kapcsolatban. Vigyázniuk kell arra, hogy a vita beszélgetés jellege megmaradjon. Cseréljék ki érveiket és menjenek bele az egyes érvek megvitatásába.

 1. Problémamegoldás/konszenzuskeresés

A vizsgázóknak együtt meg kell tervezniük valamit. Csak a szituáció adott számukra (pl. egy kirándulás vagy egy party szervezése), a terv részletei rájuk vannak bízva. Át kell gondolniuk, hogy mi mindenre kell figyelniük a terv elkészítésekor, elő kell adniuk ötleteiket és tanácsaikat.

ANGOL C1 komplex

Akkor sikeres a vizsga, ha a vizsgázó külön-külön eléri a 60%-ot az írásbeli és a szóbeli vizsgarészen és legalább 40%-os eredményt az egyes készségeknél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is. Csak ezt követően összesítik a pontszámokat, így kapja meg a vizsgázó a végleges pontot (legfeljebb 330 pont), illetve százalékos eredményét. A vizsgázó ilyenkor sikeres nemzetközi és államilag elismert komplex bizonyítványt kap.

Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vizsgarészen vagy az írásbeli vizsgarészen éri el a legalább 60%-os teljesítményt, nemzetközi és magyarországi részbizonyítványt is kap. (írásbeli vagy szóbeli).

Írásbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Olvasott szöveg értése

100

114

45,6

111,6

III. Fogalmazási készség

60

72

28,8

Összesen

160

186

 

 

         

Szóbeli vizsga

Vizsgarész megnevezése

idő (perc)

max. pont

minimum pont teljesítendő készségenként 40%

minimum pont teljesítendő vizsgarészenként 60%

I. Hallott szöveg értése

60

72

28,8

86,4

II. Beszédkészség mérése

16

72

28,8

Összesen

76

144

 

 

Az egyes feladatrészek rövid leírása

ÍRÁSBELI VIZSGA

I. Olvasott szöveg értése

1. Szöveg kiegészítése: egy szöveghez adott nyolc mondat, melyekből hat mondatot kell a beszámozott szövegben a megfelelő helyre illeszteni. A további két mondat kakukktojás.

2. Összefüggő szöveg feldolgozása párosítás segítségével: 10 mondatról kell megállapítani, hogy a hat bekezdésre bontott szöveg melyik bekezdéséhez tartozik.

3. 8 állításról kell megállapítani, hogy igaz, hamis, vagy az adott formában az információ nem szerepel a szövegben.

4.a. Egy hosszú szövegnek négy lehetséges összefoglalóját adják meg. Azt az összefoglalót (a-d) kell kiválasztani, ami legpontosabban visszaadja a szöveg tartalmát.

4.b. Szókincs vizsgálata: egy szöveg alapján 20 helyre kell körülírt jelentések alapján a szövegből a megfelelő szót megtalálni, és a válaszlapra írni. Könnyítésként a szöveget 10-15 bekezdésre bontják, csoportonként megadják, hogy a következő 5-5 szó melyik bekezdésben található. Ez a szöveg azonos a 4/a feladat szövegével.

5. Hibakeresési feladat: Egy huszonkét soros szöveg minden sorát elemezni kell, megállapítva, hogy az nyelvtanilag helyes vagy helytelen-e. A helytelen mondatban ki kell javítani a hibát és a helyes megoldást a válaszlapra írni. A helyes mondatokat pipával kell jelölni a válaszlapon.

Fogalmazási készség

 1. Kötelező feladat: központilag kiválasztott fogalmazási feladat. A téma bármi lehet. Szavak száma: minimum 200 szó.
 2. Választható feladat: a vizsgázó 4 téma közül választhat; 3 szempont alapján hivatalos vagy baráti stílusú levelet kell írnia (előfordulhat, hogy két hivatalos jellegű téma közül kell választani). Az értékelésnél azt veszik figyelembe, hogy a vizsgázó megfelelt-e az irányított szempontoknak, valamint, hogy képes-e világosan, megfelelő szókincshasználattal, koherens, nyelvtanilag is helyes szöveget alkotni. Szavak száma: minimum 150 szó.

A fogalmazási készség feladat után 15 perc szünet következik. A vizsgázók a szünet után kezdik el a hallás utáni értés feladatot.

SZÓBELI VIZSGA

I. Hallott szöveg értése

1.a Feleletválasztási feladat: egy szöveg alapján első halásra 8 állításnál kell kiválasztani három lehetséges válasz közül a helyeset.

1.b Ugyanannál a szövegnél másodszori hallásra kell 10 állítást 8 beszélővel párosítani, itt két kakukktojás is van.

2. Egy hallott szöveg alapján 10 mondatban kell az arra megadott részre megfelelő szót/szavakat helyettesíteni. A szavakat a vizsgázónak kell kitalálnia. Egy helyre nem lehet négy szónál többet írni.

3. Jegyzetelési feladat: egy előadás tartalmát meghallgatva, bizonyos kérdésekre kell jegyzetelés útján válaszolni: a kérdések a feladatlapon vannak, a válaszokat a kérdések mellé kell írni. Nem kell teljes mondatot írni, lehet évszámot, mondatrészt, illetve egy-egy oda illő kulcsszót írni.

Beszédkészség mérése

1. Interjú a vizsgázók között

A vizsgázók párban (páratlan számú vizsgázó esetében hármasával) vizsgáznak. Ha ismerik egymást, kölcsönösen bemutatják a másikat, ha nem ismerik vizsgázótársukat, bemutatkoznak. Ezt követően egy kapott témával kapcsolatban tesznek fel kérdéseket vizsgázó társuknak

2. Prezentáció 

A prezentáció során a vizsgázónak két téma közül egyet kell választania, azt másfél percben előadnia. Vizsgázótársa ezt követően kérdéseket tesz fel neki.

3. Véleménykifejtés 

A vizsgázók egy kapott mondat alapján kifejtik véleményüket az adott témáról.

4. Összefoglalás 

A vizsgázó a vizsgáztató felszólítására legfeljebb fél percben összefoglalja a vizsgázótársa által elmondottakat.

Vizsgaszabályzat

A vizsgaszabályzat ide kattintva letölthető.

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ebben foglaltakat, ezért kérjük, jelentkezés előtt alaposan tanulmányozza a leírtakat.

Egyéb tudnivalók az TELC vizsgáról

További információk a magyarországi vizsgaközpont honlapján (www.telc.hu) és a nemzetközi oldalon (www.telc.net) olvashatók.

Jelentkezési lap

Nyelvvizsga időpontok
Helyszín Vizsga Nyelv Szint Jelentkezés Vizsgaidőpont Szóbeli ár Írásbeli ár Komplex ár Pótjelentkezés Domain Jellap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Segíthetek?