ÖSD nyelvvizsga

Osztrák Nyelvi Diploma - ÖSD

Az Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, ÖSD) egy államilag elismert, szigorú minőségi kritériumrendszer szerint ellenőrzött német nyelvvizsga, melynek kidolgozását két osztrák szövetségi minisztérium kezdeményezte. A vizsgák az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret szintjeihez (KER) igazodnak és a német mint idegennyelv mérését szolgálják.

Az ÖSD-vizsga hangsúlyt fektet a kiválasztott szövegek hitelességére. A vizsgák írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részekből állnak. A vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik.

A nemzetközi elismertségen túl fontos megemlíteni, hogy az ÖSD Magyarországon akkreditált (elismert) vizsgarendszer. A megfelelő eredmény elérése esetén a vizsgázók a nemzetközileg elismert bizonyítvány mellé megkapják az államilag elismert komplex magyar bizonyítványt is.

Kinek ajánljuk?

Mindazoknak, akik szeretnének egy államilag és nemzetközileg is elismert nyelvvizsga bizonyítványhoz jutni, amely a felvételihez, diploma kiváltáshoz, munkavállaláshoz egyaránt elfogadott itthon és külföldön.

Írásbeli vizsga

A vizsgaanyagokat a bécsi ÖSD vizsgaközpont küldi futárszolgálattal a vizsgahelynek. A vizsgahely a vizsgaanyagot a Belső működési Rendben előírtaknak megfelelően tárolja és ellenőrzi. A vizsgahely biztosítja a megfelelő vizsgahelyiséget (világos, megfelelő hőmérsékletű, kényelmes, külső zajoktól mentes, stb.), továbbá a szükséges hangtechnikát a hanganyag lejátszásához. A vizsgabeosztások látható helyre vannak kifüggesztve. A vizsgázók 30 perccel a vizsga előtt jelennek meg a vizsgahelyen. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják. A regisztrálás személyazonosságot igazoló dokumentumok alapján történik. A vizsgázókat az előírás alapján, névsor szerint megfelelő távolságra ültetjük le. Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1-nem használható szótár, B2-egy vagy kétnyelvű szótár, C1-egynyelvű szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók a vizsga alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni.

A teremfelügyelők és vizsgáztatók a vizsgával kapcsolatban semmilyen bizalmas információt nem adhatnak ki, valamint betartják az összeférhetetlenségre és titoktartásra vonatkozó előírásokat.

Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgázók névsora és beosztása a vizsgatermek ajtajára és a folyosóra van kifüggesztve, a vizsgabizottságok (minden esetben két vizsgáztató van jelen) beosztásának megfelelően.

A szóbeli vizsgához a vizsgahely biztosítja a megfelelő minőségű magnót és a megfelelő számú hangkazettát, a vizsgázók szóbeli vizsgáját kazettára rögzíti.

A szóbeli vizsgához várakozó termet, a felkészüléshez külön termet biztosít a vizsgahely.

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt 30 perccel kell a vizsgázónak megjelenni. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, ezek hiányában diákigazolvánnyal) igazolják. A különteremben kiképzett vizsgafelügyelő ügyel a felkészülésre (a vizsgarendszer felkészülési időt biztosít) és kiadja a vizsgaanyagot. Egyszerre egy teremben 2 fő hallgató készülhet fel. A felkészülési idő alatt az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1-nem használható szótár, B2-egy vagy kétnyelvű szótár, C1-egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók megkapják a vizsgafeladatot, a feladatlapot és ezt követően egyedül készülnek fel a beszélgetésre. A vizsgázók a felkészülés alatt semmilyen módon nem kommunikálhatnak egymással, a mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni. A külön terembe a vizsgabeosztásnak megfelelően egy fő koordinátor szólítja a várakozó vizsgázókat a felkészülési terembe, majd a felkészülési idő lejárta után, a vizsgafelügyelő küldi a vizsgázókat a vizsgabizottság(ok)hoz a koordinátor kíséretében. Ha a vizsgázó befejezte a vizsgát, a még le nem vizsgázott vizsgázókkal semmilyen módon nem kommunikálhat.

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, vizsgaközpont, miután meghallgatta vizsgázó érveit, indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfelelőnek minősíteni.

A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül, melyet a Sprint-L Bt. azonnal továbbít az Osztrák Intézetnek.

Az alapfokú (B1) nyelvvizsga felépítése ÖSD Zertifikat Deutsch B1, alapfok

A Zertifikat B1 nyelvvizsga a vizsgázók önálló nyelvhasználatát méri. Témája a mindennapi élet és munka, a személyes érdeklődés és tapasztalatok. A vizsga modulonként is letehető. A vizsga két verzióban elérhető: Zertifikat B1 felnőtteknek (16 év felett) és fiataloknak (12-16 év).
A vizsga az ÖSD, Goethe Intézet és a Freiburgi Egyetem (Svájc) Oktató- és Kutatóközpontjának közös fejlesztése és 2013 óta az ÖSD és Goethe vizsgahelyeken világszerte letehető.

A vizsga részei

Lesen Modul 65 perc (Szövegértés)

Blog-bejegyzések, e-mailek, újságcikkek, hirdetések és írásos útmutatók olvasása után a vizsgázónak a főbb információkat kell kiemelnie a szövegből, vagy fontos részleteket, álláspontokat, véleményeket kell feldolgoznia a szöveg segítségével.

Hören Modul 40 perc (Hallott szövegértés)

Rádióközleményt, rövid előadást, informális beszélgetést vagy vitát hallanak a vizsgázók. Ezzel kapcsoltban igaz-hamis kérdésekre kell válaszolniuk.

Schreiben Modul 60 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak a feladatban megadott kritériumok alapján kell levelet írniuk és egy fórum hozzászólásban a véleményüket kifejezniük egy meghatározott témában.

Sprechen Modul 15 perc (Beszédkészség)

Beszélgetőpartnerükkel a vizsgázók egy mindennapi témáról társalognak, megválaszolják a partner kérdéseit és reagálnak megnyilvánulásaira. A vizsgázóknak egy mindennapi témáról kell beszélniük és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatói kérdéseket megválaszolniuk.

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám

Lesen Modul

100

60 (60%)

Hören Modul

100

60 (60%)

Schreiben Modul

100

60 (60%)

Sprechen Modul

100

60 (60%)

Összesen

400

240 (60%)

A középfokú (B2) nyelvvizsga felépítése - ÖSD Mittelstufe B2,  középfok

A Mittelstufe B2 vizsga során a vizsgázóknak témák széles skáláját kell tudniuk feldolgozni, az ezekhez kapcsolódó véleményüket spontán módon és folyékonyan megfogalmazni. A vizsgázónak úgy kell tudniuk megértetni magukat, hogy mondanivalójukat akár anyanyelvi beszélők is megértsék, ill. az anyanyelvi beszélőkkel való társalgás megvalósítható legyen. A feldolgozandó szövegek lehetnek mindennapi témákról szóló- vagy (fél)hivatalos, ill. részben szakmai jellegűek. 

A vizsga részei

Leseverstehen 90 perc (Szövegértés)

A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, feleletválasztó, nyelvi teszt.

Hörverstehen 30 perc (Hallott szövegértés)

A vizsgázók egy rövid beszélgetést és egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezekkel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szövegekkel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

Schreiben 90 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.

Sprechen 15-20 perc (Beszédkészség)

A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, képleírás (a vizsgázó a vizsgán egy képet választ és arról szabadon beszél), érvelés megadott témában.

Elérhető pontszámok:

A magyar előírások szerint egy sikeres B2-es vizsga esetében minden készségre vonatkozóan legalább 40 %-ot kell elérni, ami a következő ponthatároknak felel meg:

Olvasott szövegértés:    8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Hallott szövegértés:       8 pont a maximális 20 pontból (40%)

Íráskészség:                    12 pont a maximális 30 pontból (40%)

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám 2021. január végéig

minimum pontszám 2021. február 26-tól

Leseverstehen

20

8 (40%)

10 (50%)

Hörverstehen

20

8 (40%)

10 (50%)

Schreiben

30

12 (40%)

15 (50%)

Írásbeli vizsga egésze

70

42 (60%)

42 (60%)

Sprechen

30

18 (60%)

18 (60%)

Összesen

100

60 (60%)

60 (60%)

A vizsgára jelentkezők továbbra is két bizonyítványt kapnak: egy ÖSD-Zertifikatot, valamint egy a magyar akkreditációt igazoló bizonyítványt. Amennyiben az egyes készségeket illetően az ÖSD ponthatárok teljesülnek, de a 40 %-ot nem érik el, a vizsgázó mostantól nem kap magyar bizonyítványt, csak osztrákot.

A felsőfokú (C1) nyelvvizsga felépítése - ÖSD Oberstufe C1,  felsőfok

A vizsgázóknak a mindennapi, ill. nyilvános/társadalmi élettel kapcsolatos témákban is állást kell tudniuk foglalni és komplex összefüggésekben kommunikálni. 

A vizsga részei

Leseverstehen 90 perc (Szövegértés)

A szövegértés vizsgarészben különböző autentikus szövegeket, szövegrészleteket kell megérteniük a vizsgázóknak. Feladattípusok: szöveg kiegészítése, címválasztás, szöveg helyes tagolásának meghatározása, nyelvi teszt.

Hörverstehen  30 perc (Hallott szövegértés)

A vizsgázók egy rádióriportot hallgatnak meg, majd ezzel kapcsolatos feladatokat kell megoldaniuk. A szöveggel kapcsolatos fontosabb információkat kell kiszűrniük.

Schreiben 90 perc (Íráskészség)

A vizsgázóknak megadott szempontok alapján kell egy hivatalos levelet (e-mailt) illetve egy bizonyos témához állásfoglalást írniuk.

Spreche 15-20 perc (Beszédkészség)

A szóbeli vizsga három részből áll: bemutatkozó beszélgetés, érvelés megadott témában, rövid kiselőadás megadott szempontok alapján és adott témában.

Elérhető pontszámok:

Vizsgarész

maximum pontszám

minimum pontszám

Leseverstehen

20

10 (50%)

Hörverstehen

20

10 (50%)

Schreiben

30

  1. feladat 7 pont
  2.  feladat 7 pont

összesen 15 pont (50%)

Írásbeli vizsga egésze

70

42 (60%)

Sprechen

30

18 (60%)

Összesen

100

60 (60%)

A mintafeladatok letöltéséhez kérjük kattintson ide.

Vizsgaszabályzat

Jelentkezésével Ön tudomásul veszi és elfogadja az ÖSD Vizsgaszabályzatban foglaltakat, ezért kérjük, még jelentkezés előtt figyelmesen olvassa át!

Egyéb tudnivalók az ÖSD vizsgáról

További információk a magyarországi vizsgaközpont honlapján és a nemzetközi honlapon találhatók.

Fogyatékkal élők vizsgái

AZ ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben lehetőség nyílik a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani. Jelentkezéskor a jelentkezéssel egy időben közölni kell, ha a vizsgázó valamilyen fogyatékkal él, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást le kell adni. (Súlyos testi fogyatékkal élők esetében nem szükséges orvosi igazolást benyújtani.)

Az Osztrák Intézet az alábbi segítséget tudja garantálni:

  • Hallássérült vizsgázók esetén: a hallás utáni szövegértés feladatnál a szöveget felolvassák
  • Diszlexiás vizsgázók esetén: a helyesírási hibákat nem értékeljük, amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésre.
  • Mozgássérült vizsgázók esetében: az Osztrák Intézet ? korlátozott számban - számítógépet tud biztosítani. 
  • A fogyatékkal élő vizsgázók esetében személyre szabottan egyeztetünk a vizsga feltételeiről.

Jelentkezési lap Eredmény lekérdezés

Nyelvvizsga időpontok
Helyszín Vizsga Nyelv Szint Jelentkezés Vizsgaidőpont Szóbeli ár Írásbeli ár Komplex ár Pótjelentkezés Domain Jellap

Jelentkezés a vizsgára

Miért tanulj a Katedrával...
Mert jól felkészült és jófej tanárok tartják az órákat!|Mert a jó hangulat elengedhetetlen óráinkon!|Mert hallgatóink 97%-a ajánlja iskolánk szolgáltatásait!

Segíthetek?