Kommunikatív nyelvtanfolyamok

A Katedra oktatási módszere már több százezer embernél bevált. Módszerünk a legtöbb ember számára a leghatékonyabb nyelvtanulási módszernek bizonyult.

A jelenléti órákra épülő képzéseken a legelterjedtebb kommunikatív oktatási módszert alkalmazzuk. A módszer középpontjában a kommunikációs készségek kiegyensúlyozott fejlesztése áll. A négy alapvető készség (írás, olvasás, beszéd, értés) közül a beszédkészség fejlesztését tekintjük legfontosabb feladatunknak a többi készség megfelelő fejlesztése mellett. A módszer célja, hogy a nyelvtanulókat aktívan bevonja különféle problémamegoldó és információszerzési feladatok megoldásába, a mindennapi életünket jellemző beszédhelyzetek gyakorlására késztesse. Ez a módszer számos metódus gondosan kiegyensúlyozott elegye, de legfontosabb céljának azt tekinti, hogy a hallgató a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Ennek érdekében olyan gyakorlatokat alkalmazunk, mint szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A tanórán a hallgatók szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Tanáraink a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják.

Moduláris képzés

Nyelvi programjaink egymásra épülő képzési modulokból, illetve az egyes modulokat alkotó tanfolyamokból állnak. Az egyes tanfolyamok / modulok tanmenetének gerince és az alkalmazandó kurzuskönyv előre meghatározott. Az oktatók a vállalat és a munkavállaló speciális nyelvhasználati igényeinek megfelelő
kiegészítő anyagokkal szabják testre a képzést. Ily módon egyszerre biztosítható a képzések átjárhatósága, a szakképzési hozzájárulás / EU támogatás igénybevétele és az egyedi igények figyelembe vétele.
A tanfolyamok rendszere egymásra épülő és átjárható rendszert képeznek. A nyelvtanuló a következő oldalon található tanfolyamok és modulok között a nyilak mentén haladhat előre kezdő szinttől a mesterszintű nyelvtudásig.

Általános nyelvtanfolyam

Az általános nyelvtanfolyamok az általános idegen nyelvű kommunikáció kiegyensúlyozott fejlesztésére irányulnak, a Közös Európai Referencia Keret alapján kidolgozott szinteken kezdőtől felsőfok feletti szintig. A tanfolyamok a négy alapkészség (beszéd, írás, olvasás, beszédértés) kiegyensúlyozott fejlesztését célozzák, ezen belül a legfontosabbnak a kommunikációs készségek minél gyorsabb fejlesztését tekintjük. Hallgatóink már a kezdő tanfolyamok első óráján megszólalnak. Szintről szintre fokozatosan fejlődő szókincsüknek és nyelvtani ismereteiknek megfelelően lépnek előre az egyre hatékonyabb kommunikáció irányába.

Általános üzleti nyelvtanfolyam

Az általános üzleti nyelvtanfolyamok már kezdő szinttől választhatók és ugyanúgy minden készséget fejlesztenek, mint az általános nyelvtanfolyamok, csak az elsajátítandó szókincs és a nyelvi szituációk a munkahelyen előforduló kommunikációra épül. Az általános üzleti nyelvtanfolyam nem szaknyelvi tanfolyam, hanem a munkahelyi környezetre adaptált általános nyelvtanfolyam.

Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok

A Katedra Nyelviskolában felkészült hallgatók 85%-a sikeresen vizsgázik, míg a máshol készülők országos átlaga csak 60%. A nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok az egyes nyelvvizsgák követelmény rendszeréhez igazodó, a vizsgára felkészítő oktatást biztosítanak. A tanfolyam próbanyelvvizsgával zárul. A felkészülést még inkább segíti, hogy trénereink az adott nyelvvizsga vizsgáztatói közül kerülnek ki.

Nyelvvizsga tréning

Vizsgatréningünkön megismerheti a nyelvvizsga követelményeit és a nyelvvizsgával azonos szituációban kipróbálhatja felkészültségét. A tréningen már nem tanul újat a nyelvből (ebben más, mint a nyelvvizsga előkészítő), csak a vizsgát ismeri meg jobban. A felkészülést még inkább segíti, hogy trénereink az adott nyelvvizsga vizsgáztatói közül kerülnek ki.

Általános nyelvi készségfejlesztő tanfolyamok

Készségfejlesztő tanfolyamaink egy-egy készség célirányos fejlesztésére irányulnak adott tudásszinten.

Beszédkészség-fejlesztő

Az általános nyelvi szóbeli kommunikációs készségfejlesztést és a beszédértés fejlesztését szolgálja a tanfolyam.

Írás

Az általános nyelvi írásbeli készségek (fogalmazás, hosszabb szövegek írása, e-mail írás) fejlesztését szolgálja a tanfolyam.

Nyelvtan

A tanfolyamon az adott nyelvi szinthez szükséges nyelvtani ismereteket rendszerezzük, ismételjük a kezdetektől.

Szintentartó

A tanfolyam segítségével szinten tartható a hosszú évek alatt elsa-játított nyelvtudás, magabiztosabbá tehető a szóbeli kommunikáció.

Aktivizáló

A korábban már megszerzett, de elfelejtett, vagy passzívvá vált nyelvtudást újra aktívvá tesszük.

Szókincsfejlesztő

A szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai választékosabbak, szaba-tosabbak és pontosabbak lesznek a kibővült szókincsnek köszönhetően.

Társalgás

A társadalmi érintkezés során használt általános nyelvi szóbeli paneleket tanítjuk, gyakoroltatjuk a tanfolyamon.

Üzleti nyelvi készségfejlesztő tanfolyamok

Prezentáció

A sikeres prezentációhoz szükséges nyelvi paneleket oktatjuk. Tanfolyamunk segítségével a következő eredményekre számíthat:   

 • prezentációs és általános nyelvi készségei is fejlődnek
 • képes lesz a hallgatóság igényeire szabott előadásokat tervezni
 • hatásosabban és meggyőzőbben tudja mondanivalóját előadni
 • szakmai kommunikációja magabiztossá válik.

Tárgyalások, értekezletek

A sikeres üzleti tárgyaláshoz és a szakmai meetingeken / konferenciákon szükséges nyelvi paneleket oktatjuk. Ha tárgyalnia kell, tényleges mondanivalójára tud koncentrálni, a nyelvi elemekkel már nem lesz gondja, így előnybe kerülhet tárgyalópartnerével szemben. Tanfolyamunk segítségével a következő eredményekre számíthat:   

 • fejlett nyelvi készségei segítségével képes lesz sikeresebben tárgyalni, gondolatait az értekezleteken kifejteni
 • képes lesz az üzleti tárgyalás egyes szakaszainak megfelelő kommunikációra
 • üzleti tárgyalásra való felkészülése hatékonyabb lesz
 • hatásosabban és meggyőzőbben tudja mondanivalóját előadni
 • képes lesz a kulturális különbségek kezelésére
 • szakmai kommunikációja magabiztossá válik.

Üzleti levelezés

A formailag és stilisztikailag hibátlan levél a sikeres üzleti kommunikáció fontos kelléke. A tanfolyamon a sikeres üzleti levelezés alapszabályait oktatjuk. Tanfolyamunk segítségével a következő eredményekre számíthat:   

 • íráskészsége többféle kontextusban is fejlődik
 • képes lesz a megfelelő stílust, megszólítást alkalmazni
 • gyorsabban és hatékonyabban tud írott dokumentumokat készíteni
 • képes lesz saját dokumentumait javítani
 • írásbeli kommunikációja magabiztossá válik.

Telefonos kommunikáció

A tanfolyam elsősorban a hallás utáni értést és a szóbeli kommunikációt fejleszti üzleti / munkahelyi telefonálási szituációk segítségével. Tanfolyamunk segítségével a következő eredményekre számíthat:   

 • hatékonyabb munkavégzés a nemzetközi ügyfélszolgálatokon
 • a munkatársak nem ijednek meg, ha idegen nyelven kell telefonálni
 • az adott munkakörben szükséges nyelvi panelek berögzülnek 
 • jelentősen fejlődik a hallás utáni értés és a szóbeli kommunikáció

Szaknyelvi tanfolyamok

Ha célirányos szaknyelvi ismeretekre van szüksége, akkor az ön céljainak megfelelő szaknyelvi tanfolyamunk a megoldás! Szaknyelvi tanfolyamainkat is gyakorlatorientált kommunikatív módszerrel tanítjuk. A résztvevők szaknyelvi fejlesztését is szituációs gyakorlatokon, szerepjátékokon, esettanulmányokon és prezentációkon keresztül valósítjuk meg.

A tanfolyam elvégzésével a következő eredményekre számíthat:

 • a szaknyelvi kontextusbeli és általános készségei is fejlődnek
 • elmélyülnek szakterminológiai ismeretei
 • gyorsabban és hatékonyabban tudja olvasni / értelmezni a szaknyelvi írásokat
 • hatékonyabban és meggyőzőbben tudja a szaknyelvi anyagokat prezentálni
 • a szaknyelvi dokumentumok elkészítése könnyebbé válik
 • szakmai kommunikációja magabiztossá válik.

Szaknyelvi tanfolyamok:

 • Autógyártás
 • Divat
 • Energetika
 • Értékesítés, beszerzés
 • Gyógyszergyártás
 • HR
 • Idegenforgalom, szálloda
 • Informatika
 • Jog
 • Katonai nyelv
 • Közigazgatás, EU
 • Légiforgalom, légutaskísérők
 • Logisztika
 • Marketing és reklám
 • Olaj és gázipar
 • Orvosi nyelv
 • Pénzügy / könyvelés
 • Pénzügyi / bank
 • Pénzügyi / biztosító
 • Sport
 • Ügyfélszolgálat
 • Vegyipar
 • Vendéglátás
 • Egyedileg kidolgozott, igény szerint testre szabott szaknyelvi kurzus

A Katedra Nyelviskolában a jelenleg leginkább elterjedt kommunikatív nyelvoktatás módszertanát alkalmazzuk. Ez a nyelvtanítási metódus a kommunikációra helyezi a hangsúlyt, és célja, hogy a nyelvtanulókat aktívan bevonja különféle problémakezelő, információszerzési feladatok megoldásába, valamint a mindennapi életünket jellemző beszédhelyzetek gyakorlására késztesse őket. A módszer számos metódus gondosan kiegyensúlyozott elegye, de legfontosabb céljának azt tekinti, hogy a hallgató a lehető leggyorsabban aktív használója legyen az idegen nyelvnek. Ennek érdekében olyan elemeket alkalmaz, mint a szituációs gyakorlatok, szerepjátékok, tanulópáros és csoportos feladatok. A tanórán a hallgatók szereplési ideje a meghatározó a tanáréval szemben. Tanáraink a magyar nyelvet csak kivételes esetekben használják.

Motiváció

Tanfolyamainkat a célcsoport tanulási igényeinek, elvárásainak, motivációinak megfelelően alakítjuk ki és állítjuk össze. Amikor a tanítás módszertani lehetőségei közül választunk, figyelembe vesszük, hogy a tanulás szükséglet központú, így a hallgatók motiváltságát azzal tartjuk fenn, hogy az oktatás során eltérő élet- és munkatapasztalataikra is építünk. Természetesen még magas fokon motivált hallgatók számára sem könnyű egy idegen nyelv elsajátítása, ezért útmutatással szolgálunk minden egyes hallgatónk számára azzal kapcsolatban, hogyan érhetné el céljait a leghatékonyabban.

Tanulási stratégia

Hallgatóink közül sokan évek óta nem vettek részt semmilyen oktatásban, különösképpen nem nyelvoktatásban, ezért fontosnak tartjuk, hogy személyre szabott tanulási stratégiát dolgozzunk ki velük együtt.

Szintfelmérés, igényfelmérés

A kiinduló szint megállapításához szintfelmérés szükséges, amelyet a nyelviskola díjmenetesen elvégez.

Tananyag

A legmodernebb és egyben a legelterjedtebb, több tízezer hallgató által kipróbált és kiemelkedően eredményes tankönyvcsaládokat alkalmazzuk. Modern és eredményes tankönyveink mellett a képzési rendszernek és a képzési célnak legmegfelelőbb kiegészítő oktatási anyagokkal szabjuk testre tanfolyamainkat.

Ismétlés - ismeretellenőrzés - értékelés

A tanmenetek kialakításakor minden esetben biztosítunk olyan órákat, amelyek célja a korábban elsajátított tananyag ismétlése és ellenőrzése. Átfogó ismeretellenőrzés javasolt legalább 30-40 órát követően, amely reális képet nyújt a befogadás mélységéről. Az egyes modulok lezárultakor hallgatóink személyre szabott teljesítményértékelést kapnak, amely felhívja a figyelmet a leginkább fejlesztésre szoruló területekre. 

Tanfolyamzáró vizsga

A 30 vagy 60 órás tanfolyami egységeket követően kerül sor a tanfolyamzáró vizsgákra 2 vagy 4 órás időtartamban. A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, de egyes tanfolyamokon csak írásbeli vagy szóbeli vizsgára kerül sor a tanfolyam jellegének és céljának megfelelően.

A Közös Európai Referenciakeret (KER) szintek leírása

Nem jelent gondot számodra az anyanyelvi beszéd megértése. Könnyedén elolvasol szinte bármilyen nyelvezetű szöveget. Jól ismered a sajátos kifejezéseket és a hétköznapi nyelvi fordulatokat. Folyékonyan, zökkenőmentesen fejezed ki magad megfelelő logikai felépítéssel. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tudsz írni.
Megértesz összetett beszédeket. Erőfeszítés nélkül megérted a tévéműsorokat, speciális témáról szóló cikkeket és szakmai leírásokat még akkor is, ha azok nem a saját szakterületeddel kapcsolatosak. Gondolataid és véleményed pontosan fogalmazod meg, és ügyesen reagálsz a hozzászólásokra. Esszét vagy beszámolót tudsz írni megfelelő stílusban bonyolult témákról is.
Megértesz hosszabb beszédeket, a kortárs irodalmi prózát, ismert témáról ismert dialektusban a bonyolultabb érveléseket is követni tudod. Aktívan részt tudsz venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejted és fenntartod a véleményed. Gördülékenyen meg tudsz írni egy esszét vagy beszámolót.
Megérted a lényeget a mindennapi beszéd során, amikor jól ismert témákról esik szó. 
​Elboldogulsz a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tudsz írni az ismert vagy számodra érdekesnek tartott témákról.
Megérted a legszűkebben vett személyes életeddel kapcsolatos szavakat és a lényeget, információkat rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Egyszerű fogalmazásmóddal tudsz beszélni a családtagjaidról és másokról, meg tudsz írni rövid üzeneteket, illetve nagyon egyszerű magánleveleket.
Megérted azokat az ismert alapkifejezéseket, amelyek a családra vagy a közvetlen környezetre vonatkoznak. Egyszerű módon képes vagy társalogni, kérdéseket feltenni és azokra válaszolni. Alapszükségleteidet illetően ki tudod tölteni személyes adataidat kérő űrlapokat. 

Angol nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Angol C2 1 1 035 C2-es szint
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra C2 180 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8. C2.1. C2.2. C2.3. C2.4. C2.5. C2.6.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv English File 3rd Elementary English File 3rd Pre-Intermediate English File 3rd Intermediate English File 3rd Upper Intermediate English File 3rd Advanced CAE Result New Proficiency Masterclass
Lecke 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-4 5-8 9-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Angol C2 1 1 074 C2-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1 C2
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C2.1. C2.2. C2.3. C2.4.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv English File 3rd Elementary English File 3rd Pre-Intermediate English File 3rd Intermediate English File 3rd Upper Intermediate English File 3rd Advanced CAE Result New Proficiency Masterclass
Lecke 1-5 6-9 10- 12 1- 2 3-6 7-10 11- 12 1 2-4 5-7 8-10 1-3 4-5 6-7 8- 10 1-3 4-6 7-9 10 1- 2 3-7 8-12 1-3 4-6 7-9 10-12
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Angol C2 1 1 074 C2-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
EURO Központilag összeállított tananyag  Eurocity Student's Book 2.0 Level B2 Eurocity Student's Book 2.0 Level C1
TELC TELC Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (alap és középfok B1-B2) TELC Angol nyelvvizsga gyakorlófeladatok (alap és középfok B1-B2) TELC English C1 vizsgafelkészítő könyv
ITK Origó - Angol alapfokú nyelvvizsga - írásbeli - szóbeli  Blackbird Flying High
BME Nagy BME nyelvvizsgakönyv - Angol alapfok (B1)  Nagy BME nyelvvizsgakönyv - Angol középfok (B2)  Angol felsőfok írásbeli mintafeladatok gyűjteménye
ECL Központilag összeállított tananyag  ECL Practice Tests; ECL Examination Topics B2  ECL Examination Topics C1
Társalkodó Központilag összeállított tananyag  Társalkodó Angol középfok  Társalkodó Angol felsőfok
Cambridge PET Result  Cambridge English: First Result  Cambridge English: Advanced Result

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Angol üzleti nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Angol C1 3 1 089 C1-es szint (üzleti nyelv)
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 30 60
Könyv Business Result Elementary Business Result Pre-Intermediate Business Result Intermediate Business Result Upper-Intermediate Munkaerő-piaci ism. Business Result Advanced Munkaerő-piaci ism.
Lecke 1-4 5-8 9-12 1-6 7-11 12-16 1-4 5-8 9-12 13-16 1-3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-16   1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12  

Egyéni - Angol C1 3 1 088 C1-es szint (üzleti nyelv)

  A1 60 óra A2 60 óra B1 90 óra B2 160 óra C1 160 óra
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 30 30 30 30 40
Könyv Business Result Elementary Business Result Pre-Intermediate Business Result Intermediate Business Result Upper-Intermediate   Business Result Advanced Munkaerő-piaci ism.
Lecke 1-6 7-12 1- 8 9-16 1-6 7-11   12-16 1-4 5-8 9-12 13-16 6-7 1-3 4-6 7-9 10-12  
Üzleti nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Angol C1 3 1 089 C1-es szint (üzleti nyelv) / Angol C1 3 1 088 C1-es szint (üzleti nyelv)
  B1 B2 C1
Egyéni 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 30/50 óra 30/50 óra 30/50 óra
LCCI LCCI How to Pass English for Business 1 Preparation Book LCCI How to Pass English for Business 2 Preparation Book LCCI How to Pass English for Business 3 Preparation Book
Euro-Pro Központilag összeállított tananyag EuroPro B2 Practice Test Központilag összeállított tananyag
BGF üzleti Angol Alapfok 1. Mintafeladatsorok az angol gazdasági nyelvvizsgákhoz (BGF)  1. Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra. Közép- és felsőfokon,
2. Angol középfok (B2). Mintafeladatsor a BGF NYVK angol középfokú (B2) szakmai nyelvvizsgájához
Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra. Közép- és felsőfokon,

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Német nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Német C2 1 1 083 C1-es szint
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Menschen A1 Menschen A2 Menschen B1 Sicher! B1+ Sicher! B2.1 Sicher! B2.2 Sicher! C1.1 Sicher! C1.2 Ziel C1 Band 2
Lecke 1- 8 9-16 17- 24 1- 8 9-16 17- 24 1-6 7-12 13- 18 19- 24 1-4 5-8 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11- 12 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 7-9 10-12
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Német C2 1 1 077 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Menschen A1 Menschen A2 Menschen B1 Sicher! B1+ Sicher! B2.1 Sicher! B2.2 Sicher! C1.1 Sicher! C1.2 Ziel C1 Band 2
Lecke 1- 12 13-24 1- 12 13-24 1-8 9-16 17- 24 1-4 5-8 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 7-9 10- 12
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Német C2 1 1 077 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
EURO Központilag összeállított tananyag Euroexpress B2 2.0, Testbuch Euro B2 Euroexam - Modelltest C1 (Felsőszint)
TELC TELC nyelvvizsga gyakorlófeladatok Alapfok (B1) - Középfok (B2) Test- und Übungsbuch Telc Mittelstufe B2 TELC Deutsch C1 nyelvvizsga gyakorlófeladatok Német felsőfok (C1)
ITK Nagy Origó nyelvvizsgakönyv - Német alapfok (B1)       Nagy Origó nyelvvizsgakönyv - Német középfok (B2)  Origó sorozat - Német írásbeli nyelvvizsga - Középfok / felsőfok
BME Nagy BME nyelvvizsgakönyv alapfok (B1) Nagy BME nyelvvizsgakönyv középfok (B2) Központilag összeállított tananyag
ECL ECL Deutsch Stufe B1 Übungsbuch zur ECL Prüfungsvorbereitung ECL Deutsch Stufe B2 ECL Deutsch Stufe C1 
Társalkodó Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül B1-B2 Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés - Németül Aktuelle Gesprächsthemen Emelt szint, felsőfok
GOETHE Fit fürs Zertifikat Deutsch B1 - Alapfokú nyelvvizsga felkészítő Fit fürs Goethe-Zertifikat-B2 - Középfokű nyelvvizsga felkészítő  Fit fürs Goethe-Zertifikat C1 - Felsőfokú Nyelvvizsga felkészítő 
ÖSD Mit Erfolg zum Goethe / ÖSD Zertifikat B1 - Übunsgbuch B2 - Tests neu zur Vorbereitung auf die ÖSD-Prüfung Mittelstufe Deutsch ÖSD C1 Übungsmaterialien 

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Francia nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Francia C2 1 1 084 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Katedra kezdő összeállítás (A1.1.)
+ Alter ego 1
Alter ego 2 Alter ego 3 Alter ego 4 Alter ego 5
Lecke 0 1-3 4-5 6-7 8-9 1 2-3 4-5 6-7 8 1-2 3-4 5-6 7-8 9 1-2 3-4 5-6 7-8 9 1 2-3 4-5 6-7 8 9 10
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Francia C2 1 1 078 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Katedra kezdő összeállítás (A1.1.)
+ Alter ego + 1
Alter ego + 2 Alter ego + 3 Alter ego + 4 Alter ego 5
Lecke 0-2 3-5 6-8 9 1 2-4 5-6 7-8 1-3 4-5 6-7 8-9 1-3 4-6 7-9 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Francia C2 1 1 078 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
TELC központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag
ITK központilag összeállított tananyag Nagy BME és ORIGÓ nyelvvizsgatréning Francia szóbeli nyelvvizsgafeladatok + központilag összeállított tananyag
BME központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag központilag összeállított tananyag
ELC
DELF/DALF

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Spanyol nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Spanyol C2 1 1 085 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Gente 1 Gente 2 Gente 3 Prisma C1 Ventilador
Lecke 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 1-2 3-4 5-7 8-9 10-11 1-2 3 4-5 6-7 8 9-10 11- 12 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 1-2 3-4
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Spanyol C2 1 1 079 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Gente 1 Gente 2 Gente 3 Prisma C1 Ventilador
Lecke 1-3 4-6 7-9 10-11 1-3 4-6 7-9 10 1 2-3 4-6 7-8 9-11 12 1-3 4-6 7-9 10-11 1-2 3-4
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Spanyol C2 1 1 079 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
TELC Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
ITK Központilag összeállított tananyag Espanol.hu Espanol.hu
BME Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
ECL
DELE Preparación para DELE B1 Preparación para DELE B2 Preparación para DELE C1

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Olasz nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Olasz C2 1 1 086 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Nuovo Progetto Italiano 1a Nuovo Progetto Italiano 1b Nuovo Progetto Italiano 2a Nuovo Progetto Italiano 2b Nuovo Progetto Italiano 3 Magari C1
Lecke 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10 11 1-2 3-4 5 6-7 8-9 10 11 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-28 29-32 10 11- 12 13-14 15, extra
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Olasz C2 1 1 080 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Nuovo Progetto Italiano 1a Nuovo Progetto Italiano 1b Nuovo Progetto Italiano 2a Nuovo Progetto Italiano 2b Nuovo Progetto Italiano 3 Magari C1
Lecke 0-2 3-5 6-8 9-10 11 1 2-3 4-5 6-8 9-10 11 1-2 3-6 7-11 12-16 17-22 23-27 28-32 10-11 12-13 14-15, extra
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Olasz C2 1 1 080 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
TELC Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok Központilag összeállított tananyag
ITK Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul Társalgás, szituációk, képleírások és hallás utáni szövegértés olaszul Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
BME Központilag összeállított tananyag Központilag összeállított tananyag + vizsgafeladatok
ELC Központilag összeállított tananyag
CILS

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Orosz nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Orosz C2 1 1 081 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Kljucs 1. Kljucs 2. Davajte govorit’ po russki Rossia strana i ljudi
Lecke 0-3 4-6 7-8 9-10 11-12 13-14 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 13-14 15-16
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Orosz C2 1 1 075 C1-es szint
Modul A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2Óra 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50 45/50
Könyv Kljucs 1. Kljucs 2. Davajte govorit’ po russki Rossia strana i ljudi
Lecke 0-4 5-8 9-11 12-14 1-3 4-5 6-8 9-11 12-14 1-3 4-5 6-7 8-10 1-3 4-6 7-9 10-11 12-13 14-16
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Orosz C2 1 1 075 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
ITK Orosz nyelvvizsga, szóbeli és írásbeli feladatok, alapfok; FülSzöveg - orosz hallás utáni szövegértés feladatok B1-B2 Orosz középfokú írásbeli feladatok, 1000 kérdés 1000 válasz Társalgási gyakorlatok az orosz ‚A’ típusú nyelvvizsgákra; FülSzöveg - orosz hallás utáni szövegértés feladatok B1-B2 Központilag  összeállított  tananyag  
BME

 

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Magyar (Hungarian) nyelvtanfolyam / szintek és tananyag

Engedélyezett képzési programok alapján meghatározott szintek és tananyag:

Csoportos - Magyar C2 1 1 082 C1-es szint
  A1 90 óra A2 90 óra B1 120 óra B2 240 óra C1 240 óra
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. B2.7. B2.8. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6. C1.7. C1.8.
Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv MagyarOK A1+ MagyarOK A2+ Halló itt Magyarország II. Jó szórakozást magyarul,
Fülelő B2; Szemezgető B2
Hungarolingua 3 Fülelő, Szemezgető C1
Lecke 1-2 3-4 5-6 7-8 1-2 3-4 5-6 7-8 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-20 B2 B2 B2 1-2 3- 4 5-6 7-8 9-10 11- 12 C1 C1
Egyéni1 / csoportos (senior)2 - Magyar C2 1 1 076 C1-es szint
  A1 A2 B1 B2 C1
Modul A1.1. A1.2. A2.1. A2.2. B1.1. B1.2. B1.3. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4. B2.5. B2.6. C1.1. C1.2. C1.3. C1.4. C1.5. C1.6.
1 Óra 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Óra 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Könyv MagyarOK A1+ MagyarOK A2+ Halló itt Magyarország II. Jó szórakozást magyarul,
Fülelő B2; Szemezgető B2
Hungarolingua 3 Fülelő, Szemezgető C1
Lecke 1-3 4-6 7-8 1 2-4 5-7 8 1- 2 3-6 7-10 11-13 14-17 18-20 B2 B2 1-3 4-6 7-9 10-12 C1 C1
Nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok - Magyar C2 1 1 076 C1-es szint
  B1 B2 C1
Egyéni FKTV-n kívül, 30 óra 30 óra 30 óra
Csoportos 50 óra 50 óra 50 óra
ITK-Origó Fokról fokra magyarul Fokról fokra magyarul Fokról fokra magyarul

A képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként is megvalósíthatók akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Eszperantó, finn, holland, japán és kínai nyelvtanfolyam / szintek és tananyag (FKTV-n kívül)

Eszperantó
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 - 30 30
Könyv Eszperantó Nemzetközi nyelv - Eszperantó Nemzetközi nyelv Eszperantó Nemzetközi nyelv
Lecke 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 - 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12 1-6
Finn
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. - - B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 - - 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Hyvin Menee - Hyvin Menee 1. - - Hyvin Menee 2. Kieli Köyttöön II.
Lecke 1-5 6-11 - 12-17 18-22 - - 1-5 6-11 12-17 18-22 1-5 6-9 10-13 14-18
Holland
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Help 1. - Help 1. Help 2. Help 3. Nederlands voor gevorderde anderstaligen
Lecke 1-4 5-8 - 9-12 13-16 1-3 4-6 7-9 10-12 1-7 8-13 1 2 2 2
Japán
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Dekiru 1 - Dekiru 1 Dekiru 2
Lecke 1-3 4-7 - 8-10 11-14 15-17 18-21 22-24 25-27 28-31 32-34 35-38 39-41 42-45 46-48
Kínai
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Kínai nyelvkönyv magyaroknak - I.  Kínai nyelvkönyv magyaroknak - II. Kínai nyelvkönyv magyaroknak - III. Kínai nyelvkönyv magyaroknak - IV.
Lecke 1-7 8-10 - 11-15 16-20 1-3 4-8 9-11 12-15 27-30 31-34 35-38 39-42 43-46 47-50

 

A fenti képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként valósíthatók meg akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Norvég, portugál, svéd és török nyelvtanfolyam / szintek és tananyag (FKTV-n kívül)

Norvég
  A1 A2 B1
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. - B1.1. B1.2. B1.3. B1.4.
Óra 30 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30
Könyv Ny i Norge  Ny i Norge - Stein på stein
Lecke 1-5 6-9 10-13 14-17 18-21 22-27 - 1-4 5-8 9-11 12-14
Portugál
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Portugués XXI / I. Portugués XXI / II. Portugués XXI / III.
Lecke 1-3 4-6 - 7-8 10-12 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 1-3 4-6 7-9 10-12
Svéd
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. - A2.1. A2.2. A2.3. A2.4. B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Rívstart A1-A2 - Rívstart A1-A2 Rívstart B1-B2 Rívstart B1-B2
Lecke 1-4 5-8 - 9-11 12-14 15-17 18-20 1-3 4-5 6-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18
Török
  A1 A2 B1 B2
Modul A1.1. A1.2. A1.3. A2.1. A2.2. A2.3. - B1.1. B1.2. B1.3. B1.4. B2.1. B2.2. B2.3. B2.4.
Óra 30 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30
Könyv Y Hitit I. Y Hitit I. - Y Hitit II. Y Hitit II. Y Hitit III.
Lecke 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 - 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11 12 1-6

 

A fenti képzések úgynevezett egyéb, szabad szolgáltatásnyújtásként szervezett képzésként valósíthatók meg akár a fenti óraszámoktól és előírt tananyagtól eltérően is.

Gondosan válogatott, megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező magyar és anyanyelvi oktatókat foglalkoztatunk. Tanárainkat három körös felvételi rendszer alkalmazásával választjuk ki, majd ezt követően folyamatos módszertani továbbképzésben részesítjük őket. Munkájukat szakfelügyelőink rendszeresen ellenőrzik (óralátogatások), és tanácsokkal látják el őket további munkájukkal kapcsolatban. Minden oktatónk munkáját évente egyszer átfogó értékelésnek vetjük alá. Az oktatókat végzettségük, gyakorlatuk, illetve az éves tanárértékelésen elért eredményeik alapján 4 kategóriába soroljuk:

Kategória Gyakorlat
S: senior tréner, vezető tanár Minimum 10 év
A: senior nyelvtanár Minimum 3 év
B: nyelvtanár Minimum 1 év
C: junior nyelvtanár 1 évnél kevesebb

Az általános nyelvtanfolyam nyílt (lakossági nyelvtanfolyam) és zárt képzési formában érhetők el. A többi nyelvtanfolyam zárt képzési formában érhető el.

Nyelvtanfolyamaink 3 szolgáltatási csomagban rendelhetők. Az egyes csomagok egy megrendelésen belül is kombinálhatók, azaz egyik célcsoportnak egyik csomag szerint, másik célcsoportnak másik csomag szerint is lehet megrendelést leadni:

Silver képzési csomag

Ingyenes szintfelmérés és igényfelmérés
Oktatás szakképzett nyelvtanárokkal ("S", "A", "B", "C" kategória)
Oktatás anyanyelvi oktatókkal
Akkreditált képzési program egyedileg testre szabva, vagy egyedi tanfolyam
Házivizsga a tanfolyam végén az órakeretben
Egyéni teljesítmény értékelés
Tanúsítvány a tanfolyam / modul végén
Elégedettségi garancia
8 napos fizetési feltétel, havonta megtartott órák alapján
Havi jelentés tartalma: 
Jelenléti ív
Vizsgaeredmények
Elszámolhatóság
EU forrásból elszámolható

Gold képzési csomag

Silver képzési csomagon felüli többlet szolgáltatás:
Oktatás szakképzett nyelvtanárokkal (KIZÁRÓLAG "S", "A" kategória)
B2B Easy szervezési mátrix
Képzés egyedi képzési terv alapján
Egyedi fizetési megállapodás
Igény szerinti részletes bontások a havi jelentésben (pl: egy főre jutó költségek, részlegre bontott költségek, kérdőív eredmények, egyéni teljesítmény értékelő lapok, stb.)

Platina vezetői csomag

Gold képzési csomagon felüli többlet szolgáltatás:
„S” kategóriájú senior tréner oktató (min. 10 év gyakorlat)
„S” kategóriájú anyanyelvi senior tréner oktató (min. 5 év gyakorlat)
  Engedélyezett tanfolyam FKTV-n kívüli tanfolyam
Szintfelmérés A miniszteri rendeletben meghatározott formában és tartalommal, a képzés megkezdése előtt Egyeztetett formában és időpontban, akár a képzés első napján
Oktató terem a kormányrendeletben meghatározott feltételek megléte kötelező (tábla, székek, asztalok, hang lejátszásra és rögzítésre szolgáló eszközök, természetes megvilágítás, tűzjelző berendezés, minimum 1,5 nm / résztvevő) oktatásra alkalmas helyiség, ahol van tábla, világítás, asztal / lehajtható asztalos szék, szék
Oktató személye szakképzett oktató, anyanyelvi tanár maximum a képzés 50%-ában szakképzett oktató, akár anyanyelvi tanár is
Egységes dokumentum (haladási napló, létszám összesítő, jelenléti ív, képzési ütemterv) vezetjük, naponta ellenőrizzük vezetjük, havonta ellenőrizzük
Változások követése Naponta előre jelentjük a hatóságnak a változásokat (létszám, időpont, dátum, hely) az egységes dokumentumban nyomon követjük, havonta jelentjük visszamenőleg a megrendelőnek
Megrendelő közreműködése minden változásról egy nappal előre kell írásos információ a nyelviskolának, hogy jelenthessen hatóság felé nem szükséges
Tanfolyamok megkezdése 3 munkanappal a kezdés előtt kötelező a hatóságnak jelenteni létszámmal, ütemezéssel, hellyel nincs kötelezettség
Felnőttképzési szerződés Minden képzettel meg kell kötni, kötelező tartalmi elemekkel (pl: TAJ száma a résztvevőnek, képzési költség kimutatása, elállási jog) nincs kötelezettség
Képzési programnak megfelelő haladás, tanmenet Az engedélyezett képzési programnak megfelelő tematika képezheti csak a tanfolyam gerincét testre szabott egyedi képzési program hajtható végre
Vizsgák Modulzáró vizsgák az engedélyezett program szerinti tartalommal / gyakorisággal Modulzáró / tanfolyam záró vizsgák egyeztetett tartalommal / gyakorisággal
Elégedettségmérés a kormányrendeletben meghatározott kérdések és azok értékelése, papír alapon (hiányzók esetén postán) testre szabható kérdőív és annak értékelése, akár online is
Képzést záró dokumentum Tanúsítvány (80% részvétel minden képzési modulban + sikeres záróvizsga), vagy Látogatási igazolás (80% részvétel min.) Igazolás a képzés sikeres elvégzéséről
ÁFA áfa mentes áfa köteles

Referenciák

3M Hungária Kft. • ABB • A.I.D.A • A.S.A. • Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő • Abic • Accor Hotel • Actilad • Adecco • Adidas • Admirer • AdNovum Hungária • Adware research • Aerzen Hungária • Ag Foods • Agility • Agisys • Agrochimtranspack • Air France • Ajka Elektronika • Akker-...

Kövess minket

Vélemények

„Manapság elengedhetetlen, hogy beszéljünk legalább egy idegen nyelvet. Ha ilyen céljaid eléréséhez színvonalas oktatást, ugyanakkor kellemes légkört szeretnél, akkor a KATEDRA a neked való hely.

„Minden ember számára fontos lehet az idegen nyelv tanulása. Úgy érzem a Katedra Nyelviskolában kitűnő munka folyik. A légkör barátságos, a tanárok jól képzettek.

"A Katedra Nyelviskola nagyon családias légkört teremt illetve a tanárok alaposan felkészültek az órákra és a maximumot nyújtják a diákok számára!

"Azért választottam a Katedrát nyelvtanuláshoz, mert fejlődni szerettem volna, s a magántanárok nem feltétlen tudnak kifejezetten a TELC nyelvvizsgára felkészíteni.

„Immáron a hetedik alkalommal veszek részt a képzésen. Nagyon jól érzem magam az órákon. A tanárnő oktatása számomra érthető, ezenkívül türelmes és segítőkész is.

"A saját tempónkban haladhatunk a tanulmányainkban. 4 hónap alatt többet tanultam, mint a középiskolában. "

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

„A nyelviskolát barátnőm ajánlotta, mert tavaly ő is a Katedrába járt és neki bevált, sikeres nyelvvizsgát tett.

"Azért a Katedrát választottam, mert a lakóhelyemhez közel, jól megközelithető helyen van és jó a hírneve. Valóban jók a tanárok, és az árak is.

"Azért szeretek ide járni mert itt nagyon kedves, barátságos és segítőkész mindenki. Az órák nagyon jó hangulatban telnek és persze mindenki számíthat segítségre ha nem ért valamit.