Pannon nyelvvizsga

A Pannon Nyelvvizsgarendszer a Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű - alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokú (C1) -, államilag elismert, kétnyelvű általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli és komplex vizsgatípusokból.

A Pannon nyelvvizsga kiemelt módon méri a nyelvi kreativitást, a használható nyelvtudást, a nyelvi találékonyságot. Garantálja tehát, hogy a vizsgát sikeresen teljesítők valóban használható nyelvtudás birtokában lesznek!
A Pannon nyelvvizsgát a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének országos és nemzetközi hírnévnek örvendő munkatársai dolgozták ki.

Az Oktatási Minisztérium Nyelvvizsgát Akkreditáló Testülete a Pannon nyelvvizsgát államilag elismert nyelvvizsgaként fogadta el a 2002. 09.16-án kelt határozatában. A Pannon vizsgarendszer tehát a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja:

nyelvtudásért járó felvételi többletpontokat felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor;
diploma megszerzésének nyelvi feltételét;
nyelvpótlék jogosultságot a már munkában állók számára.
A nyelvvizsga tehető: angol, német nyelvből; alap-, közép- és felsőfokon

Kinek ajánljuk?

Aki szeretne államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgát szerezni, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

A vizsga lebonyolítása

Feltöltés alatt!

Tudnivalók az alapfokú vizsgáról

A B1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó megérti a hozzá intézett tagolt, normális tempójú idegen nyelvű beszéd lényegét. Megérti a hétköznapi témákkal vagy munkával kapcsolatos szókincset tartalmazó szövegeket. Egyszerű beszédhelyzetekben részt tud venni. Képes összefüggően leírni eseményeket, röviden és egyszerűen megmagyarázni és indokolni véleményét. Hosszabb összefüggő írásművet nem kell alkotnia, de egyszerű szöveget létre tud hozni, magánlevelet meg tud írni. Képes két nyelv között közvetíteni, egyszerű szövegek lényegét összefoglalni idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre.

Alapfokon (B1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság);
 2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, háztartás, házimunka);
 3. Környezet (ország, város, lakóhely, időjárás);
 4. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, szállás);
 5. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem);
 6. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, ruhaneműk, háztartási cikkek);
 7. Egészség, betegség (egészséges életmód, orvosnál);
 8. Munka, foglalkozás, munkahely;
 9. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak);
 10. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, mozi, színház, sport, rádió/televízió).

Az alapfokú vizsgákon elérhető pontszám:

alapfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
alapfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól 

Tudnivalók a középfokú vizsgáról

B2 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó megérti a természetes vagy gépi hang közvetítésével érkező beszédet, képes a fontosabb részletek azonosítására a mindennapi életben előforduló gyakori beszédhelyzetekben. Közléseinek szakmai tartalma figyelemreméltó. A beszélgetésben aktív partnerként vesz részt, véleményez, értékel vagy szükség esetén kérdez. Megérti és jól értelmezi a mindennapi életben előforduló és élethelyzetéhez, tevékenységeihez  kapcsolódó  különböző szövegtípusokat az autentikus szakszövegek, a sajtó, a népszerűsítő irodalom körében egyaránt. Képes megadott utasítások alapján különböző típusú szövegeket létrehozni , amelyeket  az adott szövegtípus szerkesztési szabályainak ismeretében készíti el. Képes mind a magyar, mind az idegen nyelvű közlemények tartalmát közvetíteni idegen, illetve magyar nyelvre szóban és írásban. Az interakciós nyelvhasználati helyzetekben képes alkalmazkodni az idegen nyelvű partner kulturális sajátosságaihoz.

Középfokon (B2 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok (irányított beszélgetés, önálló beszéd, szerepjáték):

 1. Személyi adatok, jellemzők (a családi élet, születési hely, születési idő, életkor, nem, családi állapot, állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése);
 2. Lakás (a lakás fajtája és jellemzése, helyiségek, berendezés, szálláslehetőségek);
 3. Háztartás, házimunka;
 4. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegység, növények, állatok, éghajlat, időjárás, mindennapi környezetvédelem);
 5. Utazás és közlekedés (tájékozódás, hétköznapi közlekedés, utazás, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok);
 6. Utazás külföldre (készülődés, úti dokumentumok, határátlépés, repülőtér, szállás);
 7. Étkezés (étkezések, élelmiszerek, ételek, italok megnevezése, étterem, kávéház);
 8. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, ruhaneműk, dohányáruk, háztartási cikkek, gyógyszertár, íróeszközök);
 9. Szolgáltatások (posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút, kölcsönzés);
 10. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés);
 11. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség,  tantárgyak, vizsgák, diplomák, elhelyezkedés);
 12. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
 13. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
 14. Nyelvtanulás, nyelvismeret;
 15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, életkörülmények)

Az középfokú vizsgákon elérhető pontszám:

középfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
középfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól

Tudnivalók a felsőfokú vizsgáról

C1 SZINTŰ VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsgázó nyelvi kompetenciája valamint kulturális háttérismeretei garantálják a magas szinten történő nyelvi tevékenységek megvalósítását. Az idegen nyelvű szöveget szinte hiánytalanul megérti, széleskörű nyelvtudása alapján a szövegben ki nem fejtett információkat is önállóan kezeli. Képes szóbeli közléseit rövidebb vagy hosszabb terjedelemben egyaránt tagoltan, világosan, választékosan, szinte nyelvi hibák nélkül kifejteni. A beszélgetőpartnerrel folytatott kommunikációban hatékony beszélgetőtárs vagy vitapartner. Megbízhatóan tájékozódik általános jellegű és elvont szövegekben, átlátja a szövegösszefüggéseket. A mindennapi életben használatos írott szövegfajtákat biztonsággal, meggyőző érv¬rendszerrel, a szövegfajtának megfelelő stílusban, nyelvi hibáktól mentesen képes elkészíteni. Mind anyanyelvén, mind idegen nyelven képes az információkat nagyfokú biztonsággal köz¬vetíteni; a közvetítés során kulturális szempontokat is érvényesít.

Felsőfokon (C1 szinten) az alábbi témaköröket érinthetik a különböző feladatok:

 1. Személyi adatok, jellemzők (állampolgárság, származás, érdeklődés, ünnepek, barátság, emberek külső és belső jellemzése, emberek közötti viszonyok, kapcsolatok, házasság, válás, családi események);
 2. Lakás (lakáshoz jutás lehetőségei, esélyei, ingatlanközvetítés, építkezés, állami támogatások);
 3. Környezet (ország, város, lakóhely, tájegységek, növények, állatok, éghajlat, időjárás
 4. Környezetvédelem (környezeti ártalmak, természeti katasztrófák, üvegházhatás, globális felmelegedés);
 5. Utazás és közlekedés (hétköznapi közlekedés, tömegközlekedés, egyéni közlekedés, társas utak, külföldi út, külföldi úthoz szükséges dokumentumok, határátlépés);
 6. Étkezés (nemzeti ételek, receptek, reform konyha, egészséges táplálkozás);
 7. Bevásárlás, használati cikkek (bevásárlás, üzletek, árak, fizetési módok, banki műveletek, kölcsönfelvétel, hitelkártya használata);
 8. Szolgáltatások (posta, távirat, telefon, bank, rendőrség, orvosi ügyelet, autó-segélyszolgálat, benzinkút);
 9. Munka, foglalkozás (foglalkozás, munkahely, munkafeltételek, bérezés, munkanélküliség, átképző tanfolyamok);
 10. Iskola, képzés (általános iskolai, középiskolai és felsőoktatási képzés, végzettség, tantárgyak, vizsgák, diplomák, a hazai és célnyelvi oktatási rendszerek összehasonlítása);
 11. Szabadidő, szórakozás (szabadidős tevékenységek, érdeklődési kör, rendezvények látogatása, mozi, színház, képzőművészet, sport, rádió/televízió, olvasmányok, sajtó, társasági összejövetelek);
 12. Egészség, higiénia (testrészek, betegség, baleset, orvosi ellátás, biztosítás);
 13. Nyelvtanulás, nyelvismeret (kétnyelvűség, kulturális különbségek, kisebbségi kérdések);
 14. Társadalmi, gazdasági problémák (marginalizálódott emberek, erőszak, terrorizmus);
 15. Aktuális hétköznapi témák (aktuális események, politika).

A felsőfokú vizsgákon elérhető pontszám:

felsőfok szóbeli típus: 110 – megfelelt 66 ponttól
felsőfok írásbeli típus: 120 – megfelelt 72 ponttól

Mintafeladatok

Alapfok (B1) Angol Írásbeli Szóbeli Labor
Középfok (B2)
Felsőfok (C1)

Vizsgaszabályzat

A Pannon nyelvvizsga szabályzatát ide kattintva töltheted le.

Egyéb tudnivalók az Pannon vizsgáról

További információk a vizsgaközpont honlapján olvashatók.

Pannon - Esélyegyenlőség

Fogyatékkal élő vizsgázók számára biztosítjuk a megfelelő körülményeket, hogy egyenlő esélyekkel vehessenek részt a nyelvvizsgán (figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt).

A jelentkezés feltételei: A fogyatékkal élő személy, vagy annak gondviselője jelezze a vizsgára jelentkezés alakalmával a Vizsgahelyen és a Vizsgaközpontban az adott problémát. Egy kérelmet kell benyújtani, amelyben a vizsgázó/gondviselő megnevezi, milyen képességekre hat ki a fogyatékossága. A kérelemhez egy orvosi szakvéleményt is csatolni kell, mely nem lehet régebbi hat hónapnál. A kettőt összevetve a vizsgaközpont vezetője dönti el, hogy mely feltételeket kell biztosítani a vizsgázó számára. Speciális esetekben a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ véleményét kéri ki a vizsgaközpont.

Vizsgaidőpontok

Helyszín Nyelvvizsga Nyelv Vizsga szintje Jelentkezési határidő Pótjelentkezési határidő Vizsga időpontja Szóbeli vizsga ára Írásbeli vizsga ára Komplex vizsga ára
Árak betöltése folyamtban...

Jelentkezési lap

Vizsgaszervező helyek a hálózatban

Kövess minket

Vélemények

„A nyelviskolát barátnőm ajánlotta, mert tavaly ő is a Katedrába járt és neki bevált, sikeres nyelvvizsgát tett.

"Nagyon jó tanárom van! Még nem régen kezdtem, de számomra már az siker, hogy nagyon megszerettem az angol nyelvet és örömmel tanulom és készülök fel."

Orosz nyelvi képzésen vettem részt a Katedra Nyelviskolában. Minden szempontból tökéletesen meg voltam elégedve az Iskolával. Rugalmas időbeosztás, felkészült oktató, gyors ügyintézés.

„A Katedra nyelviskolát egy szóval tudnám jellemezni: profizmus.

"Azért választottam a Katedrát, mert hallottam, hogy nagyon jók az eredmények és a felkészülést támogató tanárok. Nagyon jó volt a csapat, az oktató és a tanfolyamszervező.

"Az én véleményem a Katedra iskoláról abszolút pozitív. Nagyon szeretek ide járni tanulni, a csoport fantasztikus, nagyon jól érzem magam minden alkalommal.

"Aranyosak és segítőkészek a tanárok, a diákokkal együtt. Amióta ide járok jobban tudok a külföldi ismerőseimmel beszélgetni."

"Nagyon kedves, türelmes és segítőkész hozzáállást tapasztaltam, amikor érdeklődtem a nyelvtanulási lehetőségekről. Az elsődleges szempont, ami számomra a legfontosabb, a rugalmas hozzá állás.

"A színvonal megfelelő, minden eszköz és tényező adott a sikeres tanulmányokhoz, a tanárok megfelelően felkészültek, és pontosan tudják, hogyan készíthetik fel legjobban diákjaikat a közelgő megmér

„Immáron a hetedik alkalommal veszek részt a képzésen. Nagyon jól érzem magam az órákon. A tanárnő oktatása számomra érthető, ezenkívül türelmes és segítőkész is.